Ferrari Part Number 13000390 in Ferrari 575M Table 39 Brake And Clutch Hydraulic System

Ferrari Part 13000390, CLAMP, shown here as used in Ferrari 575M Table 39 Brake And Clutch Hydraulic System. Other uses of this part are shown below:

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390

Ferrari Part 13000390