Ferrari Part Number 13525570 in Ferrari Superamerica Table 4 R.H. Cylinder Head

Ferrari Part 13525570, HELI-COIL ON GEARBOX CASING, shown here as used in Ferrari Superamerica Table 4 R.H. Cylinder Head. Other uses of this part are shown below:

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570

Ferrari Part 13525570