Ferrari 250 GT PF Mechanical Table 012 Alternator Generator, Fan

LOCPart NumberDescription (Click to View)QTY
00079539WATER PUMP WITH IMPELLOR1
00178173FAN1
00278173COVER1
00394280SCREW1
00478174PULLEY1
00592276BOLT1
00693830WASHER1
00792412NUT1
008MC203910FAN BELT1
008MC20391FAN BELT1
008MC203911FAN BELT1
008MC20395FAN BELT1
008MC203913FAN BELT1
00878169V-BELT1
008MC20398FAN BELT1
00930552DINAMO1
010-KEY1
01130549FAN1
01222127POST OPERATION DYNAMO1
01393454SEALING RING1
01422125BEARING1
01522126SPACER1
01622128SCEGER1
01795890204BEARING1
01892221BOLT1
01930421SLEEVE1
02030420SLEEVE1
02130467END BRACKET DYNAMO1
02222405PIPE FITTING DYNAMO1
023-WASHER1
024-NUT1
02522132COVER1
02622104GASKET1
02792819THREADED STUD1
02893831WASHER1
02992393NUT1
030221202GEAR CONTROL DYNAMO1
03124520COVER1
03224261GASKET1
03392917THREADED STUD1
03493830WASHER1
03592412NUT1
03692353PLATE1
03794242BOLT1
03893121RING NUT1
03992702PLATE1
04078175POST1
04193197BEARING1
04278177SPACER1
04393197BEARING1
04478180WASHER1
04594279WASHER1
04694277NUT1